– NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 er slutt. Nå skal 10.000 militære kjøretøy ut av landet igjen. Vi oppfordrer alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme og vise hensyn, melder Statens vegvesen mandag morgen.

Her detaljert informasjon om den militære trafikken mandag:

«Militære kolonner:

 • 1 kolonne rv. 2 Elverum – Haslemoen 09.30 – 10.13
 • 1 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum 08.15 – 09.10
 • 3 kolonner rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 09.00 – 16.19
 • 1 kolonne rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 15.50 – 21.09
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv. 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 11.45 – 18.38
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 12.30 – 19.17
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 16.00 – 22.27
 • 2 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 19.45 – 02.47
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv. 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Sessvollmoen 16.30 – 19.24
 • 16 kolonner rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad – Fredrikstad 07.00 – 16.03
 • 1 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 11.30 - 15.57
 • 1 kolonne E6 Hjerkinn – Værnes 08.30 – 12.38
 • 1 kolonne E 39 Kristiansund – Molde, fv. 64 Molde – Åndalsnes, E136 Åndalsnes – Lesja 12.30 – 17.17
 • 1 kolonne Lesja – Åndalsnes 09.30 – 11.17
 • 1 kolonne E136 Lesja – Åndalsnes, fv. 64 Åndalsnes – Molde, E39 Molde – Kristiansund 04.00 – 08.46
 • 1 kolonne fv 710 Ørland – Orkanger 08.00 – 10.11
 • 1 kolonne rv. 3 Reva – Elverum 09.00 – 09.34
 • 1 kolonne rv. 3 Reva – Elverum 10.20 – 10.54
 • 3 kolonner rv. 3 Rena - Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 08.00 – 15.27
 • 1 kolonne rv. 3 Rena - Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 13.00 – 19.47
 • 6 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 08.00 – 15.10
 • 17 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 19.20 – 06.35
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen 11.00 – 13.16
 • 1 kolonne E6 Rygge – Sessvollmoen 17.00 – 19.42
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kløfta, E16 Kløfta – Kongsvinger, rv. 2 Kongsvinger – Eda 11.00 – 13.27
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3/25 Kolomoen – Elverum 08.40 – 09.22
 • 2 kolonner E6 Sessvollmoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad – Fredrikstad 14.00 – 18.36
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen - Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 14.30 - 18.07
 • 3 kolonner E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 07.30 – 11.16
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge 14.30 – 17.30
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Rygge 14.30 – 17.12
 • 2 kolonner E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3/25 Kolomoen – Terningmoen 09.00 – 10.46
 • 4 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 12.00 – 17.28
 • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 15.00 – 18.58
 • 1 kolonner fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 15.40 – 18.44
 • 1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Rinnleiret 13.45 – 15.56
 • 1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Rinnleiret 17.30 – 19.41
 • 4 kolonner E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 17.15 – 18.49
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 20.00 – 20.19
 • 1 kolonne E6 Værnes – Fiborgtangen 06.00 – 06.38
 • 2 kolonner E6 Værnes – Tromsdal 08.00 – 10.07
 • 1 kolonne E6 Værnes – Fiborgtangen 07.30 – 08.15
 • 1 kolonne E6 Voll – Værnes 10.00 – 12.14
 • 5 kolonner Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren - Røros 07.00 – 13.31
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen 06.00 – 09.14
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Ler 07.15 – 09.07
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Ler 10.30 – 12.22
 • 1 kolonne E6 Værnes – Støren 13.30 – 15.57
 • 3 kolonner E6 Ler – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 08.00 – 09.21
 • 1 kolonne E6 Ler – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 11.30 – 12.21
 • 1 kolonne E6 Ler – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 14.30 – 15.21

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Trafikk i øvingsområdene

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. De neste dagene vil det være mye militær trafikk fra øvingsområdene og tilbake til oppsamlingsområdene. Deretter skal personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene og på samme måte som det kom inn – i militære kolonner. Forskjellen fra inn-transporten er at ut-transporten skal skje på kortere tid. Det må forventes forsinkelser, og i perioder store forsinkelser, på det aktuelle vegnettet ut november måned som følge av dette. Statens vegvesen anbefaler at man velger E6 Gudbrandsdalen fram til 15. november dersom man skal kjøre Oslo – Trondheim.»