Under pressekonferansen på Oslo S. fredag lovte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forbedringer på rutetilbudet på Østfoldbanen. Dette er de viktigste for togpendlerne i Indre Østfold:

  • Linje L 22 fra Mysen til Skøyen – to avganger hver vei får stopp på Vevelstad i Ski kommune i rushtiden.
  • Linje L 22x Mysen–Oslo–to avganger hver vei får stopp både på Kolbotn og på Vevelstad.
  • Det settes opp en ny avgang på linje L2 på strekningen Kolbotn–Oslo S i morgenrushet.

Les også: – Vi må aldri gi oss med å få toget til å gå fra Sarpsborg til Mysen

Gode nyheter?

Smaalenenes Avis har vært i kontakt med pressekontakten i Samferdselsdepartementet.

Spørsmålene er om ekstra stopp på stasjonene Vevelstad og Kolbotn er godt nytt for pendlerne i Indre Østfold. Vil ikke det bare forsinke togreisen til Oslo?

Dette er svaret fra departementet:

«Ekstra stopp for Mysen-toget utgjør et par minutter ekstra reisetid for dem som kommer fra Østre linje. Men ved at man får bedre kapasitet (flere avganger) på Vevelstad og Kolbotn så reduserer man problemene med overfylte tog som medfører at av/påstigning tar tid og forsinker alle avganger.

Man vil med andre ord trolig bidra til bedre regularitet, noe som kommer alle til gode. Den negative effekten med et 1–2 minutter lenger reisetid for noen passasjerer mer enn oppveies av fordelene med bedre tilbud og færre forsinkelser til en veldig stor gruppe passasjerer».

LES OGSÅ: Pendlere om togkaoset: – NSB kunne gitt en form for kompensasjon

LES OGSÅ: Stappfull buss fikk problemer på E6 – døra blåste opp i 100-sonen 

Bedre dekning

Flirt-togene som er i trafikk på Østfoldbanen mellom Oslo og Mysen, har installert mottaksutstyr som gjør at reisende kan arbeide, se film eller surfe på nett om bord. Men en del av de eldre togene er så tette, at de ikke slipper signalene inn i kupeene. Derfor skal det installeres mottaksutstyr i disse. Det er imidlertid ikke endelig bestemt hvilke tog som får dette utstyret først, står det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Forstår frustrasjonen

Under pressekonferansen sa samferdselsministeren at han forstå pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen.

– Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. På initiativ fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Norske tog og NSB sett på ulike muligheter for å styrke togtilbudet på kort sikt. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi en betydelig forbedring i tilbudet om noen år. Nå setter vi i gang tiltak som raskere vil bidra til å lette presset å lokaltogene og gi et bedre tilbud i rushtiden, sa Solvik Olsen.

Jernbanedirektoratet har også fått i oppdrag å vurdere om toetasjes tog kan være en god løsning på Østfoldbanen. Dette arbeidet pågår for fullt og direktoratet skal blant annet se på kostnader for å gjøre nødvendige tilpasninger av infrastrukturen. Dette arbeidet er forventet å være ferdig til høsten.

Les også: Passasjerer fra Østfoldbanen skal ha besvimt i glovarme busser