(Fredriksstad Blad)

SISTE: – Teknisk feil på GSM-R er utbedret og togtrafikken på Østlandet går, men følgeforsinkelser må påregnes. I tillegg enkelte innstilte tog. Skekk NSB og Flytoget for flere detaljer, melder Bane Nor.

Det var Bane Nor og NSB som meldte om forsinkelser i togtrafikken. Årsaken skal ha vært manglende kommunikasjon mellom togleder og togene.