Mariann Husvik (23) blir butikkleder i Titt inn garn

I løpet av fire måneder har Mariann Husvik gått fra å være tilkallingsvikar til å bli butikkleder i Titt inn garn.