Det har blitt gjort større skadeverk på gravemaskinen, blant annet har den blitt sprayet ned med blå merkespray og fått slått i stykker både oljefilter og oljeslange. Skadeverket ble anmeldt til politiet onsdag formiddag.