Pasienter skal få tilgang til egen journal på nett

ENKLERE: Jon-Espen Sjøstrøm, prosjektleder for lokal innføring/ibruktakelse i Sykehuset Østfold, sier det skal bli enklere og raskere for pasienter å fp tilgang til egne helseopplysninger.

ENKLERE: Jon-Espen Sjøstrøm, prosjektleder for lokal innføring/ibruktakelse i Sykehuset Østfold, sier det skal bli enklere og raskere for pasienter å fp tilgang til egne helseopplysninger. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Pasienter i Helse Sør-Øst skal neste år få tilgang til egen journal på nett, samt logg over hvem som har vært inn i journalen.

DEL

(Moss Avis) Den nye tjenesten vil være tilgjengelig via den nasjonale helseportalen Helsenorge.no. Dokumenter skrevet fra og med 15. oktober 2018 vil gjøres tilgjengelig for pasienten når tjenesten åpnes, opplyser Sykehuset Østfold på sin hjemmeside.

Østfold-pasienter har hatt tilgang til elektronisk innsyn i epikriser, som er en oppsummering av sykehusoppholdet, og brev sendt fra sykehuset, siden 2015 via pasientportalen MinJournal. I den nye tjenesten vil pasientene få tilgang til å se flere journaldokumenter.

Enklere og raskere

– Det betyr at pasientene enkelt har tilgang til egne helseopplysninger. Når pasienten slipper å ta kontakt med sykehuset for å be om å få journalen utlevert, blir innsyn både enklere og raskere, sier Jon-Espen Sjøstrøm, prosjektleder for lokal innføring/ibruktakelse i Sykehuset Østfold.

Per i dag kan pasienter sende inn et skjema til sykehuset og be om kopi av dokumenter i journalen. Disse kommer da på papir i posten.

Den nye digitale innsynstjenesten er en del av den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no som forvaltes av Direktoratet for e-helse. Digitalt innsyn i journal gjennom helsenorge.no tilbys allerede pasienter i Helse Nord og Helse Vest.

Flere feilsendinger

Det har flere ganger i år blitt oppdaget feilsendinger av personopplysninger ved Sykehuset Østfold. Tidligere i august skrev Moss Avis om tre feilsendinger ved avdeling for bildediagnostikk. Ifølge sykehuset skjedde feilsendingene i forbindelse med utsendelse av post.

– Vi har manuelle rutiner for utsending av post og medarbeiderne må skrive ut og legge dokumentene i konvolutter. Når volumet er stort og vi har manuelle rutiner, er det dessverre slik at det kan forekomme feil, sa Cathrine Navestad, fungerende avdelingsleder, til Moss Avis.

Artikkeltags