(Fredriksstad Blad)

Den planlagte overgangen skjer i mai neste år.

– Det er mange detaljer som skal på plass før vi kan ønske innbyggerne i Vestby velkommen, men alle fagfelt er godt i gang med forberedelsene, sier prosjektkoordinator ved Sykehuset Østfold Carina Brimsholm til sykehusets egne hjemmesider.

4,75 prosent flere pasienter

Frem til nå har innbyggerne i Vestby hatt Ahus som sitt lokalsykehus, men for tre år siden kom det en forespørsel fra Vestby kommune om å skifte sykehustilhørighet til Sykehuset Østfold. Noe av grunnen er at kommunen allerede samarbeider med andre kommuner i mosseregionen, i tillegg til at reiseavstanden til Moss og Kalnes er kortere enn til Lørenskog.

– Sykehuset Østfold inngikk i høst en samarbeidsavtale med Ahus. Den legger føringer for hvordan vi skal sørge for en trygg og god overføring av pasienter. Begge sykehusene samarbeider tett med kommunehelsetjenesten i Vestby. I tillegg samarbeider Sykehuset Østfold med Oslo universitetssykehus om de tjenestene som innbyggerne i Vestby får derfra. Det gjelder for eksempel ambulansetjenesten, sier Brimsholm.

Innfasing av Vestby kommune var med i planleggingen og dimensjoneringen av det nye sykehuset på Kalnes. Totalt for Sykehuset Østfold er det planlagt en økning i aktivitet på 4,75 prosent i 2018.

Utvider trolig for 15 millioner

Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Hødal innrømmer at innfasingen av Vestby-pasientene vil by på utfordringer.

– Det er sant at enkelte avdelinger ved sykehuset har plassmangel allerede i dag. Når vi får inn enda flere pasienter neste år, så betyr det at vi må sørge for bedre effektivitet, samt at vi får noe mer ressurser til økt bemanning. I tillegg legges det frem et forslag om utvidelse av akuttmottaket ved sykehuset, som er en av avdelingene som har plassproblemer, sier Hødal.

Investeringen i utvidelse av akuttmottaket må godkjennes av eierne Helse Sør-Øst.

– Utvidelsen vil koste 15,3 millioner kroner, sier Hødal.

Han forteller videre at det er sykehuset i Moss som vil merke mest til innfasingen av Vestby kommune.

– De fleste Vestby-pasienter innen psykisk helsevern skal til Moss, og denne avdelingen vil utvides med sju stillinger, sier han.

Ved Kalnes vil den nye ordningen føre til et behov for 15 sengeplasser innenfor somatikk. I tillegg er det snakk om 850 ekstra dagpasienter årlig, samt rundt 9.000 flere polikliniske konsultasjoner.

– Med et større opptaksområde har Sykehuset Østfold bedre forutsetninger for å opprettholde og utvikle et sterkt fagmiljø innen alle fagområder. Det kommer alle innbyggerne i Østfold til gode, sier administrerende direktør Just Ebbesen.