Haldenseren Solberg var med på et historisk øyeblikk da han nylig ga de første prøvene til sykehusets biobank.

Ifølge Sykehuset Østfolds nettside samler biobanken inn biologisk materiale - ikke bare blodprøver, men også urinprøver og vevsprøver. Disse prøvene fryses ned og lagres og kan brukes til forskning i framtida. Materialet som samles inn kan gi svar på hittil ubesvarte og ukjente spørsmål om helse og sykdom.

Få sykehus har biobank

Men for å få til det, må Sykehuset Østfold ha mye mer hjelp fra pasientene. Sykehuset ønsker og trenger et stort utvalg av materiale.

– Målet er at alle som kommer til sykehuset blir spurt om å bidra, og at prøvetakingen skal tas som andre prøver på poliklinikken, sier avdelingssjef Waleed Ghanima i forskningsavdelingen. Han var selvsagt også til stede da de første prøvene ble tatt i forrige uke.

Han er stolt over at biobanken nå har kommet i gang.

– Det er få sykehus som har en slik biobank. Hele forskningsavdelingen har stått på for å få til dette. Nå er finansieringen på plass og vi har ledelsens støtte. Nå er vi endelig i gang. Dette gjør oss attraktive, men viktigst av alt er vi kan bidra til utvikling og funn knyttet til medisiner og diagnostikk, sier Ghanima til sykehusets nettside.

Selv om mange sa ja den første dagen til å avgi prøver til biobanken, understreker sykehuset at det er frivillig å avgi materiale. Alle pasienter må samtykke skriftlig før prøvene lagres. Ifølge sykehusets nettside lagres alt biologisk materiale og helseopplysninger ved Sykehuset Østfold og blir behandlet konfidensielt.

Nyttig for kommende generasjoner

– Prøvetakingen til biobanken vil først og fremst bety mye for kommende generasjoner, og det er viktig. Jeg håper mine prøver kan komme til nytte. Dette er av stor verdi for barn, barnebarn og oldebarn, uttaler pasient Stein Solberg.

Ifølge sykehuset er det ikke mulig å fastslå hvilke resultater biobanken vil gi. Det vil framtiden vise. Materialet blir lagret på ubestemt tid, og kan hentes fram og benyttes i ulike forskningsprosjekter.

Foreløpig er det ikke ikke mulig for pasienter å melde sin interesse for å gi prøver til biobanken. Det er sykehusets forskningsavdeling som plukker ut aktuelle deltagere.