Dette er Rakkestads del av asfaltpotten

Fylkesvei 124 gjennom Rakkestad sentrum har allerede fått nytt asfaltdekke. Nå står nesten en kilometer av gang- og sykkelveien langs Strømfossveien for tur.