– Vi vurderte det som risikofylt å grave og valgte derfor boring

Arbeidet med å reparere vannledningen på Skriken er i gang. Vanskelige grunnforhold har gjort arbeidet ekstra utfordrende.