Walter Eikrem trosset instinktet om å løpe. I stedet tok han opp mobilen sin og spilte heavy metal på full styrke. Det fikk ulveflokken til å vike.

Møtet med ulveflokken skjedde på veien til gården Væhleødegården i Degernes mandag. Walter Eikrem beskriver møtet som skremmende.

- Jeg spilte den verste heavy metal-musikken. Veivet med armene, ropte og skrek, men ulvene ble ikke ordentlig redde, forteller 13-åringen. Selv ble han redd. Ordentlig redd.

- Nå er jeg overrasket over at jeg ikke løp min vei. Jeg har tenkt på det i dag også, og grudd meg til skoleveien hjem, sier Walter da vi møter ham ved skoledrosja dagen etter ulvemøtet.

Mamma Anne Katrine Eikrem er stolt over at sønnen reagerte nettopp slik hun hadde instruert ham til å gjøre, dersom han en dag skulle møte ulv på skoleveien. Samtidig jobber hun med samvittigheten fordi hun ikke var der da Walter kom på skoleveien.

- Veien er såpeglatt her. Tenk om han hadde ramlet? Eller om det hadde vært lillebroren hans som kom? spør Eikrem.

Ble forsinket

I utgangspunktet hadde Anne Katrine tenkt å følge Walter. Men yngstesønnen Karl (10) kom tidlig hjem, og hun hentet ham.

- Jeg reiste for å handle sammen med Karl. Dessverre ble vi forsinket, slik at eldstemann måtte gå veien alene, forteller en fortvilet og engstelig mor.

Viltnemndas leder, Jan Lie, var tirsdag ettermiddag på veien for å se etter ulvespor, uten resultat. Forholdene for sporing var svært vanskelige etter mildværet.

Møtet med ulveflokken skjedde etter en helg der familien merket nærværet til rovdyrene.

– Vi hadde en hel flokk her. De dukket opp først på lørdagskvelden. Vi fant spor mellom huset og båten som står på tunet. Hester og hunder var urolige, forteller Eikrem. Blant annet nektet hestene å gå og ete høy, som lå i fôrhekken. I stedet sto de klint inntil husveggen.

– Da vi skulle ha inn hestene, var det så vidt vi fikk det til. Da gikk hestene i skogbrynet, og lederhesten som alltid går inn først, nektet å gå inn før alle de andre var inne. Han og nestlederen sto med fullt fokus mot skogen, forteller Eikrem. Nestlederen gikk inn, men lederhesten nektet. Han stilte seg med rumpa i døra til stallen, og Eikrem måtte ta hesten inn i stallen med makt.

- Ikke presedens

Familien har gjentatte ganger søkt om utvidet skoleskyss på grunn av ulv. Nå ligger søknaden til behandling hos Fylkesmannen i Østfold. Assisterende utdanningsdirektør, John Gundersen anslår at det vil ta enda ei uke før det kommer noen avklaring. Han avviser at saken kan skape presedens.

- Vi vil behandle hver slik øknad individuelt, sier Gundersen.

Behandlingen hos Fylkesmannen skjer etter gjentatte søknader og like mange avslag fra Eikrem: Høsten 2009 sendte familien en forespørsel til Kirkeng skole, men fikk nei på grunn av pengemangel. I fjor høst gikk søknaden til Rakkestad kommune, og administrasjonen avslo. Ordfører Peder Harlem uttalte at han støttet administrasjonens avgjørelse om ikke å gi utvidet skoleskyss til guttene.

Innkaller til foreldremøte

Rakkestad kommune innkaller til møte med foreldre til skolebarn som er berørt av Linnekleppen-flokken. Møtet skjer i begynnelsen av neste uke.

Det skjer etter at Rakkestad Avis kontakter ordfører Peder Harlem som følge av at Walter Eikrem møtte ulveflokken. I utgangspunktet vil Harlem vente på Fylkesmannens behandling av saken, men etter å ha rådført seg med andre i kommunen, kaller han lokalavisen inn på kontoret. Sammen med rådmann Alf Thode Skog og skolesjef Jørn Authen informerer han om at skolene vil kartlegge hvilke elever som er berørt av Linnekleppen-flokken. Foreldrene til disse blir innkalt til møte tidlig i neste uke.

- Vi ønsker å diskutere problemer og tiltak med foreldrene, sier Harlem og presiserer at det kun gjelder de som er berørt av selve Linnekleppen-flokken. Streifdyr kan finnes over hele Rakkestad.

John Thune (KrF) er den eneste lokalpolitikeren som aktivt har gått ut og støttet familiens ønske om utvidet skoleskyss på grunn av ulv. For cirka 10 år siden ga Rakkestad kommune ulvedrosje til en familie i Os, fordi det da var observert ulv der. Thune mener kommunen bør gjøre det samme nå. Han er ikke i tvil når han hører at Walter Eikrem møtte fire ulver på skoleveien.

- Da synes jeg han og broren bør få skoleskyss i morgen. Det må være mulig å få til en praktisk løsning så lenge ulven er en trussel, mener Thune.