– Vi er veldig takknemlig til Lions som satser på skolen

Samarbeid: Lærerne skulle stille seg på en strek etter datoen de er født. Gjennom øvelsen bygger man sosial kompetanse. Foto: Beate Sloreby

Samarbeid: Lærerne skulle stille seg på en strek etter datoen de er født. Gjennom øvelsen bygger man sosial kompetanse. Foto: Beate Sloreby Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Med lek og gruppearbeid lærte lærerne hvordan de kan bygge opp sosial og emosjonell kompetanse hos elevene.

DEL

– Det er moro å se voksne leke. Det er leken som gjør at folk blir knyttet sammen, synes Aage Solbrekke, som er ansvarlig for Mitt valg i Lions Club Rakkestad.

Mandag ettermiddag var alle lærerne i barneskolene i Rakkestad samlet for et oppfølgingskurs i «Mitt valg». Kurset inneholder mye lek og sosial og emosjonell læring. Dette skal de overføre til ungene ved å gjøre dette på skolen.

Undervisningsprogrammet «Mitt valg» brukes i undervisningen i alle tre barneskolene i kommunen. Målet lokalt er å ha «Mitt valg» fra barnehagen til og med ungdomsskolen.

Programmet skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg, noe som blant annet skal være med på å forebygge problematferd og mobbing. Det skal bidra til å skape et godt og trygt klassemiljø og lærer barn og unge å bygge selvfølelse. Mitt valg blir blant annet finansiert av Lions sin årlige tulipanaksjon.

LES OGSÅ: Selger tulipaner til inntekt for arbeidet mot narkotika og mobbing 

– Det er veldig all right å være med på kurset. Det er nyttig for jobben vår. Jeg liker alle de praktiske oppgavene og ikke bare høre på et foredrag. Det er praktiske ting vi kan gjøre i klasserommet, sier lærer ved Bergenhus skole, Silje Nicolaisen.

Nyttig: Lærer Silje Nicolaisen på Bergenhus skole syntes det var bra at kurset er så praktisk rettet.

Nyttig: Lærer Silje Nicolaisen på Bergenhus skole syntes det var bra at kurset er så praktisk rettet.

– Jeg synes kurset er annerledes, spennende og lærerikt. Jeg liker når vi kan være litt med og ikke bare sitte og høre på. Det er lettere å ta det i bruk i praksis når vi har gjort det selv. Det er viktig at vi kan være deltakende på kurset. Kurslederne er veldig engasjerte, sier lærer på Kirkeng skole, Frida Spydevold Olsen.

Hun har brukt det hun lærte på kurset i høst i klasserommet. Mange av aktivitetene tar ikke så lang tid så det er lett å ta det inn som et lite avbrekk.

– Elevene synes det er en morsom lek. De tenker ikke på at de trener sosiale ferdigheter.

Lærerikt: Frida Spydevold Olsen og Hanne Karine Grøtvedt fra Kirkeng skole.

Lærerikt: Frida Spydevold Olsen og Hanne Karine Grøtvedt fra Kirkeng skole. Foto:

– Vi er veldig takknemlig til Lions som satser på skolen, som har tro på at vi i skolen kan gjøre en forskjell i barnas oppvekstvilkår. De har gode hefter og undervisningsmateriell, sier rektor Borghild Johanne Øby ved Kirkeng skole.

– Vi voksne må kjenne på samme følelsene som elvene i klasserommet. Når man har kjent på det selv så kan man kjenne igjen følelser som kommre hos elevene.

– Lærerne hadde et heldagskurs i høst. Nå har de litt repetisjon. De har gått gjennom metodikken og erfart metodikken. Kurslederne har lært dem noen nye lekbaserte aktiviteter. Det er gjennom erfaring og refleksjon de lærer. Det er ikke vi som skal gi alle svarene, sier kursinstruktør Tonje Torsnes.

LES OGSÅ: Jobber for å skape tryggere barn 

En annen positiv side ved kurset er at alle lærerne fra alle tre barneskolene er samlet og blir kjent på kryss og tvers av skolene. Lærerne samarbeider i grupper og lærer av hverandre. Alle lærerne får samtidig samme opplæring i Mitt valg.

Skolene er pålagt å jobbe med sosial og emosjonell kompetanse. Gjennom Lions-programmet Mitt valg får skolene et ferdig opplegg som de kan bruke ut mot elevene og Lions kurser alle de ansatte.

LES OGSÅ: – Vi er ikke fornøyd før tallet er null

LES OGSÅ: Tar opp kampen mot nettmobbing

Artikkeltags