– Glad for at vi har blitt hørt

Naboene til det nye Skautun-bygget har vært bekymret for trafikkbelastningen i Granveien. De er glad for at det nå også er tegnet inn en innkjøring fra Skoleveien.