Hogde av brannslangen med øks

Ellen Solbrække måtte gyve løs på brannslange med øks. Heldigvis fikk hun hjelp av lokalleder Gaute Austneberg, seksjonsleder for teknisk sektor i Rakkestad, Espen Jordet. Til høyre: distriktssjef i Østfold sivilforsvarsdistrikt, Gaute Molvær.

Ellen Solbrække måtte gyve løs på brannslange med øks. Heldigvis fikk hun hjelp av lokalleder Gaute Austneberg, seksjonsleder for teknisk sektor i Rakkestad, Espen Jordet. Til høyre: distriktssjef i Østfold sivilforsvarsdistrikt, Gaute Molvær. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Dermed var Sivilforsvarets nye lager i Rakkestad erklært for åpnet.

DEL

Torsdag var det høytidelig åpning av det nye lageret og oppmøtested for Sivilforsvaret i Rakkestad, som er et av sju i Østfold Sivilforsvarsdistrikt. Lageret er bygget til teknisk drift.

Og når Sivilforsvaret har åpning, skjer det ikke med silkebånd. Ordfører Ellen Solbrække måtte gyve løs på brannslange med øks. Heldigvis har Rakkestad en ordfører med både håndlag og fysisk styrke, så med hjelp av lokalleder Gaute Austneberg, seksjonsleder for teknisk sektor i Rakkestad, Espen Jordet og bivånet av distriktssjef i Østfold sivilforsvarsdistrikt, Gaute Molvær, samt ytterligere befal fra Sivilforsvaret, ble lokalene åpnet med et smell.

- Dette beredskapslageret oppfyller absolutt dagens krav til slike lager og Rakkestad har nå et av landets beste, uttaler Solbrække, og legger til at Sivilforsvaret er viktig i mange sammenheng.

I løpet av en time har de både folk og utstyr på plass. Særlig var det tydelig da Rakkestad i fjor hadde flere skogbranner samtidig, og Sivilforsvaret ytte verdifull innsats.

I forkant

Molvær er særdeles godt fornøyd med prosessen og det lageret som Rakkestad kommune stiller til disposisjon.

- Lokalene er egentlig tilpasset krav som kommer i en forskrift som nå ligger til behandling, og som ennå ikke er vedtatt. Det vitner om en framoverlent kommune, skryter distriktssjefen.

Det er justisdepartementet som har bestemt at et av Sivilforsvarets lagre skal ligge i Rakkestad, og Sivilforsvaret har nå flyttet fra et lokale som var betydelig dårligere, og som de delte med brannvesenet.

- Nå har vi fått tidsmessige og egne lokaler, påpeker distriktssjefen, som tror dette kommer rakstingene til gode.

- Selv om våre befal har tjenesteplikt, så anspores motivasjon for det de gjør ved at de merker å bli satt pris på, og har gode vilkår for å forvalte og lagre materiell, samt sikre god helse, miljø og sikkerhet, sier Molvær.

Sivilforsvaret er en statlig forsterkingsressurs til brann og politi. Molvær sier at Sivilforsvaret i Østfold har hatt mest oppdrag i forbindelse med skogbranner, men at det egentlig er til for stor komplekse hendelser. 

- Det har det heldigvis vært lite av i Østfold, men et eksempel er flommen i 1995, sier Molvær.

Sivilforsvaret i Østfold

Østfold sivilforsvardistrikt omfatter hele Østfold fylke med 18 kommuner, og har 333 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med åtte ansatte ligger på Tunejordet i Sarpsborg.
Henvendelser bør normalt skje innen vanlig kontortid.

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 97 01 15 00

Til å  bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Østfold fem fredsinsatsgrupper, én mobil renseenhet (lokalisert i Fredrikstad), seks radiac-målepatruljer og  personellstøtteressurser.

Ved behov for å varsle befolkningen om fare akutt fare, er det 54 operative varslingsanlegg i Østfold.

Artikkeltags