Gå til sidens hovedinnhold

Protesterer mot rive-forslag

Artikkelen er over 6 år gammel

Rakkestad kommune bekrefter at det ligger an til dispensasjon for riving av det gamle sveitserhuset i sentrum av bygda. Historielaget protesterer.

Rakkestad Historielag følger spent med på situasjonen rundt det gamle sveitserhuset i Storgata, Villa Sundby. Huset, som ligger på adressen Storgata 25, er et av de eldste husene i kommunen. Tidligere har Rakkestad Avis skrevet at Harlem Eiendom har søkt kommunen om dispensasjon til å rive huset, da de mener det ikke er økonomisk forsvarlig å restaurere det grunnet husets stand.

– Det gjelder ikke bare dette huset, det gjelder de andre trehusene nedover også. Vi ønsker at alle skal bli bevart, sier sekretær Even Kaalstad fra Rakkestad Historielag til RA.

Frykter presedens

Historielaget frykter at en rivningstillatelse vil skape en presedens for de gjenværende trehusene i sentrumsområdet.

– Det er akkurat det. Fordi da blir det vanskeligere for kommunen å si nei neste gang noen spør, sier leder for Rakkestad Historielag, Anne-Lise Lien.

Vil bygge leiligheter

Harlem Eiendom har da søkt om dispensasjon fra fire punkter i reguleringsplanen til kommunen, da for å bygge et treetasjes leilighetsbygg. Dagfinn Harlem, ønsket ikke å kommentere saken fredag, men sa følgende til RA om planene ved sist omtale av saken.

– Vi regner med at vi skal kunne få til 14–16 leiligheter, dersom alt går i orden. Men det har vært antydet at det ikke skal bli noe problem, sa Dagfinn Harlem fra Harlem Eiendom.

Kommunen tillater

Kommunalsjef Jon Ådalen i Rakkestad kommune bekrefter at det foreligger en innstilling som sier ja til søknaden. Dermed vil det trolig bety at sveitserhuset blir erstattet av det planlagte leilighetsbygget. Ådalen kan ikke gi videre kommentarer til saken på nåværende tidspunkt grunnet ferieavvikling i kommunens ledelse.

Kommunen vil begrunne avgjørelsen ved en senere anledning. Det er verdt å nevne at Rakkestad kommune har en bevaringsplan for området disse trehusene befinner seg i. Det er dog viktig å presisere at det ikke betyr at husene er fredet.

Naboene protesterer

Nærmeste nabo til Villa Sundby er Halvor Hartvig. Han har anmodet fylkeskonservatoren om en midlertidig fredning.

– Det er det jeg syns er uheldig, at en forsøker å omgå plan og bygningsloven, poengterer Hartvig, som også reagerer på tidspunktet han og resten av naboene fikk et nabovarsel.

– Fordi at dette nabovarselet kommer midt på sommeren, så må vi be om utsettelse, mener Halvor Hartvig, som også er listetopp for Miljøpartiet de grønne til årets kommunevalg.

Han frykter at Rakkestad skal bli historieløs dersom en stadig ofrer gamle trehus for nybygg.

– Kommunen selv har foreslått disse fem bygningene vernet etter plan og bygningsloven. Jeg vil ikke ha asfalt her, eller en stor blokk. Det virker så unødvendig å ta bort det beste vi har for å erstatte det med noe dårligere, sier Hartvig, som mener det er nok eiendom å ta av i Rakkestad når en skal bygge.

Kommentarer til denne saken