Det var en fornøyd Svein Olav Kjeve, som fredag kunne fortelle om de videre planene for Heggveien 7, etter at formannskapet sa ja til en dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringsplan for sentrum. Nå skal huset som står der i dag bli til 14 nye leiligheter.

– Det blir leiligheter for salg. Detaljprosjekteringen starter nå for fullt. Så fort detaljprosjekteringen er i land så har vi et prisbilde på hva dette vil koste. Vi går ut og begynner å selge straks etter det, sier Svein Olav Kjeve.

Har latt seg inspirere

Leilighetene vil strekke fra 66 til 110 kvadratmeter i størrelse. Samtidig sier Kjeve at han har latt seg inspirere av utformingen fra Bryn borettslag, som ligger like ved Hjemmefrontsmuseet i Rakkestad. Leilighetene skal altså være særlig tilrettelagt med tanke på eldre mennesker på boligjakt.

– Det er i hovedsak tilrettelagt med universell utforming. Så det skal være lett å aldres i dette bygget, understreker Kjeve, som må selge om lag halvparten av de fjorten leilighetene før konseptet kan realiseres.

– Når alt står ferdig kommer an på salget. Vi starter salget i løpet av vinteren og våren 2016. Jeg må ha solgt halvparten før jeg kommer i gang. Jeg har flere interessenter på boka allerede, forteller Kjeve, som tror salget skal gå greit.

– Det er et behov for leiligheter. De har jeg stor tro på skal omsettes ganske lettvint, mener eiendomsutvikleren, som sier han ikke tør å gi noe prisanslag foreløpig.

Foreligger naboklager

Det foreligger naboklager på prosjektet, som skal omfatte misnøye med størrelsesorden på leilighetskomplekset. Samtidig klages det på det som potensielt kan bli en forringelse av eiendommene rundt Heggveien 7. Den aktuelle klager frykter dermed for at verdien på egen tomt og hus skal synke. Disse klagene ble ikke tatt til følge da formannskapet gikk inn for å godkjenne dispensasjonssøknaden.

Rådmann i Rakkestad kommune, Alf Thode Skog, sier til Rakkestad Avis at avgjørelsen blir fattet ut ifra en helhetlig strategi om fortetting i sentrumsområdet til bygda.

– Derfor har vi behandlet prosjektet etter ny plansituasjon og foreslår at de skal få de nødvendige dispensasjoner. Det er en strategi som da er forankret i den nye reguleringsplanen for Rakkestad sentrum, sier rådmannen.