(Fredriksstad Blad)

Ap, H, Frp, V og KrF sto samlet på Stortinget da de presenterte enighet på fire pønker for landmaktsproposisjonen tirsdag ettermiddag.

– Vi er enige om en delt løsning for helikoptrene mellom Bardufoss og Rygge med lokal ledelse begge steder slik at Hæren får dedikert helikopterkapasitet, sa lederen for utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap).

– Vi er også fornøyd med at spesialstyrkene får flere tilgjengelige helikoptre stasjonert på Rygge, sa Høyres Hårek Elvenes.

På pressekonferansen kom det ikke fram hvordan fordelingen blir mellom Rygge og Bardufoss. Elvenes fortalte til TV2 Nyhetskanalen etter pressekonferansen at det ikke er avklart. Det vil komme opp som en sak i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, forklarte han.

Usikre ordførere

Ordførerne i Rygge og Råde sitter fortsatt igjen med spørsmål etter at enigheten ble presentert, skriver Moss Avis.

– Jeg er litt usikker. Synes det er litt lite konkret foreløpig. Man skyver problemstillingen foran seg ved at man skal komme tilbake i revidert med penger og løsninger. Men jeg er fornøyd med at fortsatt forsvarshelikoptre på Rygge er slått fast, svarer Inger-Lise Skartlien (Ap).

– Jeg står fast ved at det beste er å samle helikoptrene på Rygge, sier Rådes ordfører René Rafshol (H).

Begge lurer på hva enigheten betyr for den skisserte muligheten fra forhandlingene om å leie inn sivile helikoptre. Partiene på pressekonferansen henviste til helikoptrene, men nevnte ikke Bell da løsningen ble presentert. 

– Det blir spennende å se om det vil komme andre skrog inn, ikke bare Bell. Og hva da med mannskapet og muligheten til å ha fullt trykk på to baser. Det er mange spørsmål i hele saken, sier han videre.

 

Heftig debatt

Den lange dragkampen om Bell-helikoptrene har pågått siden Arbeiderpartiet sørget for flertall for regjeringens langtidsplan for forsvaret. Der ble det anbefalt at Bell-helikoptrene på Bardufoss skulle flyttes til Rygge, men ikke før annen helikopterkapasitet var på plass i nord. Flyttingen til Rygge var for å samle miljøet og støtte forsvarets spesialstyrker. Langtidsplanen la også opp til at antall helikopter skulle reduseres fra 18 til 12.

Spesielt Høyre og Arbeiderpartiet har debattert heftig. Opposisjonspartiet har sagt at de vil avvente helikopterbeslutningen til landmaktutredningen. Samtidig har partiet åpnet for å gå for en annen løsning. Det har fått Høyre til å se rødt. Også etter at utredningen ble presentert har debatten fortsatt.

Dette er de fire punktene partiene ble enige om: delt løsning for helikoptrene, stridsvogner til hæren i løpet av 2019 som skal leies inn, styrke heimevernet med en kvalitetsreform og 2000 ekstra heimevernssoldater og åpne for flere soldater på Skjold.