Dømt til fengsel for voldtekt av en annen mann

Mannen var ute av stand til å motsette seg handlingen, og tiltalte handlet forsettlig, ifølge dommen fra ankesaken.