Gå til sidens hovedinnhold

Torsdag møter rakkestadbonden i retten på nytt

Artikkelen er over 4 år gammel

Ankebehandlingen i bedragerisaken mot en bonde i Rakkestad starter torsdag.

Retten frifant i mai i fjor en Rakkestad-bonde for forsøk på grovt bedrageri og falsk forklaring. Det var ansatte hos Fylkesmannen i Østfold som anmeldte Rakkestadbonden. De mener bonden har forsøkt å svindle til seg penger ved å oppgi feil avlingstall i erstatningssøknaden.

Påtalemyndigheten anket saken og den skal nå opp i Borgarting lagmannsrett den 27. og 28. april. Hos fylkesmannen i Østfold mener de fortsatt at produksjonstallene som var oppgitt i søknaden ikke er kan ha vært mulig å oppnå.

Det sentrale spørsmålet for retten da saken ble behandlet i Sarpsborg tingrett var om de avlingstall som tiltalte hadde oppgitt i søknaden var reelle, eller om han oppga for høye avlingstall slik at erstatningen ville blitt høyere enn han hadde krav på. Retten fikk noe motstridende bevisførsel på dette punktet.

Dommeren frifant bonden på bakgrunn av bevismangel. I rettsavsigelsen sto det at retten savnet bevisførsel omkring avlingsnivå på sammenlignbare eiendommer i geografisk nærhet til tiltaltes eiendom. Retten mente de hadde et for usikkert grunnlag for å konkludere med at tiltaltes oppgitte avlingstall er feil og mente tvilen måtte komme tiltalte til gode.

– Retten etterlyste hva som er faktum i forhold til arealer og sannsynlig størrelse på produksjon. Noe av dette vil bli supplert av ny bevisførsel i lagmannsretten. Så får vi se hva utfallet blir, sier politiadvokat Nils Vegard, som er påtaleansvarlig i saken til Rakkestad Avis.

Kommentarer til denne saken