Rakkestad må tilpasse seg strengere krav til avfallssortering

Rådmannen anbefaler at Rakkestad kommune blir med i etableringen av det interkommunale selskapet Østfold Avfallssortering (ØAS) for sortering av husholdningsavfall.