– Det er fornuftig med en slik gjennomgang på nytt

Rådmannen kan bekrefte at de allerede er i gang med å se på om enkelte publikumstjenester kan flyttes nærmere Storgata.