Rakkestad spanderer 89.000 kroner på hver elev i grunnskolen

Av

Rakkestad bruker litt mer enn landsgjennomsnittet på undervisning per elev.