Disse har en ting til felles

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter at de tre soknene i kommunen ble slått sammen til et sokn er det for første gang ett menighetsrådsvalg i Rakkestad. 12 lokale kandidater står på valglisten.