My (36) lager grønne punkter i gata

Flere steder i Rakkestad sentrum erstattes stein og grus med jord og planter. Det lages små grønne punkter i gatebildet.