Ole-Jørgen irriterte seg over det visne løvet på torget - han blir berømmet for hva han gjorde

Torgets brosteiner er nå fri for løv.