Vil ha bedre betalt

Det foreslås å heve godtgjørelsen til de som sitter i politiske utvalg i neste periode fordi utvalgene nå vil få flere saker og større ansvar enn tidligere.