Foreslo å ikke øke godtgjørelsen til politikerne – ble nedstemt

Fremskrittspartiets to representanter ble stående alene om å mene at godtgjørelsen til politikerne ikke skal økes.