Nå er det klart hvem som skal hente søppel i Rakkestad

GAMMELDAGS: Seksjonsleder Espen Jordet fastslår at dagens avfallsordning med en dunk er gammeldags. Nå blir det søppelsortering.

GAMMELDAGS: Seksjonsleder Espen Jordet fastslår at dagens avfallsordning med en dunk er gammeldags. Nå blir det søppelsortering. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Anbudskonkurransen på innsamling og avhending av husholdningsavfall i Rakkestad er avsluttet. Det kom inn fire tilbud.

DEL

Rakkestad kommune har arbeidet med en ny avtale vedrørende innsamling og avhending av husholdningsavfall. Det kom inn 4 tilbud innen fristens utløp. Ett tilbud ble avvist og 3 ble vurdert etter de oppsatte vilkår i konkurransen, opplyser Rakkestad kommune på sin nettside. De tre som ble vurdert var Norsk Gjenvinning Renovasjon AS, Rakkestad Containerservice AS og Reno Norden.

Kontrakten er nå tildelt det landsdekkende firmaet Norsk Gjenvinning Renovasjon AS. Klagefristen er 11. september og kontrakt vil bli inngått etter denne dato.

Avventer klagefristen

Norsk Gjenvinning-konsernet beskriver seg selv som landets største og mest komplette leverandør av avfalls- og gjenvinningstjenester for kommunal virksomhet.

– Dette er egentlig en varsling av tildeling. Det er to ukers klagesfrist før tildeling. Vi avventer den klagefristen før vi konkluderer med at vi har fått avtalen. Vi har ikke signert ennå, poengterer administrerende direktør Jørgen Pettersen i Norsk Gjennvinning Renovasjon.

Les også: Gjør deg klar for søppelsortering 

Avfallsordning

Det var nødvendig å endre dagens løsning for å tilfredsstille både europeiske, nasjonale og lokale forventninger, målsettinger og krav. Dagens materialgjenvinningsgrad i Rakkestad kommune ligger på kun cirka 29 prosent. EUs gjeldende rammedirektiv for avfall setter krav om å materialgjenvinne eller forberede til ombruk minst 50 prosent av husholdningsavfallet innen 2020. Rakkestad kommune er den eneste kommunen i Østfold som fortsatt har sekkerenovasjon.

Før sommerferien i år bestemte politikerne at Rakkestads innbyggere skal begynne med søppelsortering. Dermed skal rakstingene levere avfallet i tre forskjellige dunker: En for papp, papir og drikkekartong, en for plast og en for restavfall.

Artikkeltags