Innbetaling fra én innbygger ga 10 prosent skattevekst i kommunen. Totalt får det ingen betydning

Av

Rakkestad kommune sitter igjen med omtrent samme beløp som foregående år.