Kommunen tar grep for at folk skal leve og oppleve gjennom hele livet i Rakkestad

Man skal oppleve livskvalitet og innhold i hverdagen – også på sine eldre dager.