Rådmannen: – At fellesrådets organer opplever det vanskelig å få hverdagen til å gå rundt, har mest med deres egen styring å gjøre

Kirkeansatte i Rakkestad mener de driver under dårlig økonomiske kår. Rådmannen sier tvert om, og hevder at midlene ikke forvaltes godt nok.

Artikkeltags