Rakkestad brannvesen: – Silobrannen var den alvorligste og største hendelsen i fjor

Halvparten av utrykningene for Rakkestad brannvesen i fjor dreide seg om helse. Det var kun tre bygningsbranner.