– Bygg i tre! var Solbrækkes klare oppfordring til sine partifeller.

– Stortinget har vedtatt klimamål – vi i kommunene og fylkeskommunene skal selvfølgelig bidra. Det er flere måter å gjøre det på, jeg skal nevne to, sa hun.

De to tingene hun nevnte var Biogass og å bygge med tre.

Massivtre

– Biogassen har bidratt til at flere norske byer har til dels klimanøytral busstransport. Østfold fylkeskommune har også satset mye på dette, sa hun, og trakk frem at i tillegg til busser vil det fremover sannsynligvis være både tungtransport og fergesamband som vil benytte biogass.

– Det andre området vi i det offentlige kan bidra med er å bygge kommunale/ fylkeskommunale bygg med tre. Det Grønne bygg skiftet er i gang, mange kommuner i Norge er flinke, flotte bygg er ferdigstilt og flere prosjekter er på gang. Men enda flere kommuner bør bygge barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem med mer i tre, poengterte hun.

– Hvorfor?

– Skogen er en enorm ressurs, som vi bør utnytte enda mer. Når vi i det offentlige går foran vil dette føre til et stort potensiale for innovasjon, næringsutvikling og det vil ha en betydelig klima effekt, treet binder karbon også etter at det har blitt materialer i bygg.

Samtidig påpekte hun at man skal ikke ekskludere stål og betong, men at man skal inkludere tre.

Det er dette som er utgangspunktet for kampanjen «Ordførere for tre».  Det startet vi i Rakkestad med god støtte fra Østfold fylkeskommune og Fylkesmann i Østfold. Målet med «Ordførere for tre», er å øke antall kommuner som velger tre i sine bygg.

Det er til landsmøtet kommet inn forslag fra flere fylker som omhandler det å bygge med tre. 

Debatt og gjester

Fra Østfold er det 14 delegater, hvorav 9 fikk ha innlegg.

– Det er stort å få stå på talerstolen på landsmøte og jeg var en av dem. Landsmøte er viktig, det er her politikken til Norges største parti vedtas. Det er et optimistisk landsmøte, vi er klare for valgkamp og regjeringsmakt, sier Solbrække til Rakkestad Avis.

Landsmøte har mange gjester som for eksempel Mette Frederiksen, leder av Socialdemokratene i Danmark og Stefan Løvgen fra Sverige. Også tidligere markante Ap politikere, som Gro Harlem Brundland er blant gjestene.

– Debatt og innlegg viser stor bredde og til landsmøtet har det kommet inn ca 1000 forslag. Det viser at det er et stort engasjement og stor vilje til å ta ansvar for fremtidens politikk, sier Solbrække.