Fortsetter forhandlingene i dag

Senterpartiet er fortsatt ikke i mål med forhandlingene.