- Slike trusler er alvorlige

Artikkelen er over 4 år gammel

En Jodel-bruker i Rakkestad har skrevet at vedkommende skal sprenge skolen.