To av bilene sto i Sagveien på industrifeltet og den tredje sto i Ørneveien på Skriken.

– Noen har brutt seg inn i bilene og prøvd å bryte opp tenningslåsen. Men de har ikke klart å starte bilene, forklarer Midtskog.