– Skal vi ha 30 parkeringsplasser eller parkområde?

Fra å være bekymret for at det ikke blir nok parkeringsplasser ved rådhuset dreide diskusjonen i formannskapet seg over til om det blir nok grøntområder.