River gamle skolebygg og setter opp nytt for 1.000 elever

Går alt etter planen skal et 5.700 kvadratmeter stort nybygg stå ferdig på Askim videregående skole i løpet av et par år. Deretter blir flere av de gamle byggene revet.