Aril flytter ut av butikklokalene – fortsetter som fotograf

Aril Skjæringrud (68) flytter ut av butikklokalene i Storgata. Han tror han kan få det mer travelt nå enn med butikken åpen.