– Boliger og industri er ikke ønskelig å blande sammen

Et firma på Mjørud industriområde ønsker å legge til rette for overnatting i bedriftens lokaler for innleid mannskap i hektiske perioder. Rådmannen fryktet en dispensasjon kan gi uheldige virkninger.