(Fredriksstad Blad)

NRK forlenger distriktssendingene på TV etter massiv kritikk, skriver Nettavisen. Fra og med mandag 29- januar blir sendingene i forkant av Dagsrevyen justert opp fra fem til ti minutter.

LES OGSÅ: Folket slakter NRKs nye distriktssendinger i ny måling

- Har undervurdert relasjonen

Etter NRK reduserte distriktssendingene fra to bolker på til sammen 20 minutter til tre bolker på fem minutter hver, har mange reagert med misnøye. Kringkastingsrådet har til nå mottatt 236 klager på endringene i distriktsnyhetene på NRK.

Nå viser NRK at de tar seernes misnøye på alvor, og går tilbake til den opprinnelige totale sendetiden.

– Vi har undervurdert den enormt sterke relasjonen deler av vårt publikum har til distriktssendingene våre på TV, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Seerne rømmer NRK-serien «Nesten Voksen»

- Det viktigste i deres mediehverdag

Bakgrunnen for NRKs omlegging var den markerte nedgangen i seertall på såkalte lineære TV-sendinger. For nordmenn under 60 år, er mobilen nå den viktigste kilden til nyhetsoppdatering, viser undersøkelser.

LES OGSÅ: Grande krever svar fra NRK etter seerstorm om distriktssendinger

– NRKs oppdrag er å nå hele befolkningen med distriktsnyheter. Hensikten med omleggingen har vært å styrke det totale tilbudet vårt til publikum ved å dreie noe av innsatsen over på nett og mobil, som er de viktigste plattformene for nyheter for en stadig større del av befolkningen, sier Gynnild-Johnsen, og fortsetter:

– For en del av vårt trofaste publikum er disse sendingene det aller viktigste i deres mediehverdag. Vi har rett og slett undervurdert den enormt sterke relasjonen de har til TV-nyhetene fra sitt distrikt. Det har vi nå tatt innover oss. Derfor forlenger vi distriktssendingen i forkant av Dagsrevyen, sier Gynnild-Johnsen.