Fylkesmannen om slamdeponi: Ber om forslag til en annen plassering

Det blir foreløpig ingen toppkarakter for de nye planene for slamdeponi i Ertevannveien fra Fylkesmannen. Han peker på vesentlige mangler.