Skal sprenge ut 30.000 kubikk med stein for å bygge nytt fjøs

En gård i Os har fått klarsignal til å bygge ny driftsbygning på fjellgrunn. Det skal tas ut så store mengder fjellmasse at området vil bli drevet som et midlertidig masseuttak i anleggsfasen.