Nåværende kommunestyrerepresentanter i Rakkestad kommune, 25 person er:

Arbeiderpartiet: Ellen Solbrække, Knut Magne Bjørnstad, Kjersti Skartveit, Roger Olstad, Jan Lie, Tina Ødegård Holt, Kenneth Veiby og Dawood Alkaysi.

Senterpartiet: Peder Harlem, Karoline Fjeldstad, Helen Graarud, Dagfinn Søtorp, Gunnar Line, Elise Lien og Martin Hereid Kristiansen

Kristelig Folkeparti: Lars-Kristian Holøs Pettersen, Karl Gunnar Westad, Iselin Bjørnstad, Undis Holt, Magne Andre Bjørnstad.

Fremskrittspartiet: Hans Jørgen Fagereng, Jan Ståle Lintho.

Høyre: Knut Ruud og Vidar Storeheier.

Venstre: Sølvi Brekklund Sæves.

Dette kommunestyre har hatt få saker å engasjere seg i. Kan det skyldes at representantene fra de forskjellige partiene ikke har noen ideer eller mangl på valgprogram for fremtiden. De nevnte personer gjør seg lite bemerket i offentlig media. Det store flertall av rakstinger, kjenner ikke de ovennevnte personer.

Hvis Rakkestad kommune skal bestå som egen kommune, må den styres av personer med ideer og kraft til å få gjennomført nødvendige tiltak, slik at kommunen blir attraktivt å etablere seg i, eller at beste løsning er å bli sammenslått med Sarpsborg.

Regjeringspartiene Høyre, FrP og V styrer landet godt, selv om de er avhengig å få flertall med KrF.

I stortingsvalget stemte rakstinger, 829p på Høyre og 805p på FrP. Hvis de samme skjer i kommunevalget, ville vi få et fremtidsrettet kommunestyre. Det er en forutsetning at ansvarsbevisste rakstinger melder seg inn i Høyre og eller FrP nå, for å bli nominert på listene til kommunestyrevalget. Ta kontakt med Ruud eller Fagereng.

Øyvind Østby