Innkaller fastlegene i Rakkestad til møte om pasienters medisinbruk

Alle fastlegene i Rakkestad skal få tilsyn og veiledning i hvordan de kan få ned forbruket av vanedannende medisiner mot smerter, angst og søvnproblemer.