Flere ulver skal i helgen være sporet i Trømborgfjella.

Men ingen av disse er sporet på Rakkestad-siden. Det forteller leder for viltnemnda, Jan Lie. Smaalenenes Avis skriver om to-tre dyr som har satt spor etter seg i nysnøen i Marker og Eidsberg.

- Nå ser vi tydelig at de revir-markerer, det vil si urinerer. Og det kan være tegn på at de vil slå seg ned i området, sier Torbjørn Tveter fra Statens Naturoppsyn til Smaalenenes Avis. Foreløpig ser det ut som om dyrene holder seg unna Rakkestad.

- Vi følger med på etableringen i Trømborgfjella, men foreløpig har vi ikke merket noe i Rakkestad, sier Lie. Derimot har snøen avslørt gaupespor.

- Vi har mer gaupe i skogene enn noen skulle tro, sier Lie, som mener gaupa er mer farlig for viltet enn ulven. Rakkestad er en del av jaktsone-område som har fått redusert sin kvote ned til ett dyr. Ifølge Lie skyldes reduksjonen at det ble påkjørt to gauper i Eidsberg. En gaupe ble ihjelkjørt av bil, en annen ble tatt av toget. Dessuten bygges gaupekvota på dokumentert registrering av familiegrupper i området. Denne registreringen kan bare gjøres når gaupa kan spores.

- Her er det rent for lite snø, og i fjor fikk vi ikke registrert noen ting, sier Lie, som merker på rådyra at gaupa lusker i skogene.

- Hadde vi fått registrert antall gauper, tror jeg mange hadde blitt overrasket over hvor mye det egentlig er. Vi merker det tydelig på rådyrstammen. Inne i fjella er det ikke rådyr i det hele tatt, mens man kan se mange rådyr i kulturlandskapet. Det er en grunn til at rådyra står ute på jordene i stedet for å gå inn i skogen. De er redd for gaupa, konkluderer viltnemndlederen.