Marker, Trøgstad, Eidsberg  og Rakkestad har i mange år samarbeidet om felles Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT-tjeneste). Eidsberg har vært vertskommune. Alle de fire kommunene sa i fjor opp denne avtalen, ettersom Trøgstad og Eidsberg går inn i en ny storkommune i Indre Østfold. Den nye storkommunen får egen PPT-tjeneste. Den gamle samarbeidsavtalen opphører 1. august 2018.

LES OGSÅ: Rakkestad kommune sier opp PPT-avtale

LES OGSÅ: Vil bryte med Indre Østfold

Tettere oppfølging enn i dag

Dermed må Marker ta stilling til to alternativer: Enten å stå alene (på kort sikt) for så å etablere en samarbeidsavtale med nye Indre Østfold kommune. Eller å se seg om etter en alternativ makker. Rådmannen er helt klar på at det siste er å foretrekke.

Rakkestad kommune har vedtatt å stå alene og etablere sin egen Pedagogisk psykologiske tjeneste. Den vil få tre fulle stillinger. Slutter Marker seg til, vil PPT for Rakkestad og Marker bestå av fire stillinger.

I denne modellen vil Markers rådgiver få kontor i Marker og vil kunne følge opp både bygdas skole og barnehage tett. Rådmannen mener at dette borger for en tettere oppfølging fra PPT enn hva Marker opplever i dag.

I Markers 2018-budsjett er det avsatt 840.000 kroner til PPT. Lønnskostnader inkludert sosiale utgifter beløper seg til 740.000 kroner.

Rakkestad blir vertskommune

Rådmannen innstiller derfor på at Marker inngår samarbeidsavtale med Rakkestad om felles Pedagogisk psykologisk tjeneste fra 1. august 2018. Rakkestad kommune blir vertskommune.

Saken kommer til sluttbehandling i kommunestyret i Marker 8. mai. Dersom det blir et positivt vedtak i Marker så vil saken komme opp til politisk behandling i Rakkestad før sommeren.

– Vi er veldig positive. Vi har vært i dialog hele veien både på skoleseksjonsnivå og rådmannsnivå. Det er bare fint med et større fagmiljø, sier skolesjef Morten Vedahl i Rakkestad kommune.

Den felles PPT-tjenesten mellom de fire kommunene varer frem til 1. august.

– Det er ansatt en ny PPT-leder allerede, så alt er klart til 1. august. PPT blir etablert i det gamle bankbygget, der legekontoret var før. I og med at Rakkestad er størst så vil vi få ansvaret for de ansatte, opplyser Vedahl.

FAKTA:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn, ungdom og voksnes opplæringssituasjon og behov for spesialundervisning.

KILDE: Wikipedia