Den aller viktigste leveransen til innbyggerne fra kommunen, er tjenesten vann og avløp, noe vi alle er helt avhengige av.
Nå informerte vannverkssjefen, etter innlegget i Rakkestad Avis, at situasjonen ikke er den aller beste for bygda:

”Det stemmer at vi har utfordringer med turbiditet/ farge/ jern på vannet fra råvannsbrønnene rundt Honningen og løsmassene på Sander. Vi har nå brukt en del ressurser på å finne løsninger på Sander, som ikke krever en helt ny omlegging av renseprosessen. I to omganger har vi sett på å bore nye brønner, og rengjøre/rehabilitere eksisterende brønner. Dette har dessverre ikke gitt de resultater som vi har ønsket.”

Kommunene er pålagt ved lov å sikre god vannforsyning, og per i dag er situasjonen ikke i overensstemmelse med regelverket. Noe må altså gjøres. Den mangel på finfølelse og pietet som ble praktisert da inntaket ved Elverhøi ble anlagt, har man nå mulighet til å gjøre noe med. Dette inntaket ligger nedstrøms gravlunden ved Rakkestad kirke. Flyttes inntaket oppover elven, vil man også få et renere vann. Aller helst burde inntaket flyttes til grensen til Fjella, da vannet her er friskt og rent.

Kanskje man bør tenke i helt nye baner. Rundt om i landet går kommunene sammen om store vannverk. Det er nok å nevne sjøen Eikern i Vestfold som nå forsyner med enn halve fylket. Vi har store vannkilder innen rekkevidde som Øymarksjøen, Rødnessjøen, Stora Le og Øyeren. Og kanskje man skulle undersøke om Glomma nå er ren nok til å brukes til drikkevann. Et stort vannverk i Indre Østfold kunne da levere godt vann til andre deler av fylket som Sarpsborg og Fredrikstad, og hente inntekter fra dette. En slik løsning krever samarbeid kommunene mellom i Indre Østfold, da én kommune alene ikke har økonomiske muskler store nok til å klare en slik utbygging. Saken er viktig, og bør snarest løftes opp til politisk behandling, etter at fagfolkene har konkludert.

Halvor H. Hartvig, landskapsgeograf

LES OGSÅ: Så mange møtte opp for å høre om mulighetene for fiber, vann og avløp 

LES OGSÅ: I sommer får ikke mange vanne som de vil lenger

LES OGSÅ: – Anses som et alvorlig regelbrudd