Lager gjødsel av hønsemøkk og fiskeslam – vant gjev pris

Grønn Gjødsel har gjort et miljøproblem om til en viktig ressurs. For dette arbeidet er de tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Østfold.