Skal bygge nytt fjøs på fjellgrunn - ber om å få drive midlertidig masseuttak

Et gårdsbruk i Os ønsker å bygge en ny driftsbygning på fjellgrunn. Det vil medføre knusing, uttak og salg av store mengder stein i flere år framover.